Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T13:21:09+01:00
Zamieszczam jeszcze raz, bo w drugim była pomyłka
zgubiona liczba π
Zad.1
http://zadane.pl/zadanie/493695
Zad.2
obliczamy objętość sześcianu o krawędzi a = 14cm
Vsz = a³ = (14cm)³ = 14*14*14 cm³ = 2744 cm³
obliczamy objętość walca o promieniu podstawy
r =½*14cm = 7cm i wysokości h = 14cm
Vw = πr²h = π(7cm)²*14cm = π*49cm²*14cm= 686π cm³
obliczamy jaką częścią objętości sześcianu jest objętość walca
objętość walca / objętość sześcianu
686π cm³ /2744 cm³ = ⁴⁹/₁₉₆π = ¹/₄π
zapisujemy ułamek w postaci procentów
¹/₄π* 100% = π*25% ≈78,5%
{przyjmując przybliżenie liczby π ≈3,14}

Odp. Objętość wyciętego walca około 78,5% objętości sześcianu.