Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T21:21:09+01:00
Regulamin.
Na lekcjach przyrody uczniowie często obcują z ostrymi lub łatwymi do uszkodzenia pomocami dydaktycznymi. Podczas doświadczeń nietrudno o wypadek. Przestrzeganie regulaminu ułatwia zachowanie zasad bezpieczeństwa i dyscypliny pracy. REGULAMIN PRACOWNI PRZYRODNICZEJ

1. Do pracowni nie wolno wchodzić pod nieobecność nauczyciela.
2. W czasie przerwy w pracowni mogą przebywać tylko osoby wyznaczone,tzn.: opiekunowie zwierząt, roślin i biblioteczki przyrodniczej.
3. Po dzwonku na lekcję należy ustawić się przed klasą i czekać na pozwolenie nauczyciela na wejście do pracowni.
4. Bez zgody nauczyciela nie wolno karmić zwierząt, wyjmować z klatki, podlewać kwiatów.
5. Podczas posługiwania się mikroskopem i innym sprzętem należy zachowaćszczególną dyscyplinę według zasad omówionych na lekcji.
6. Szczególnie ostrożnie trzeba posługiwać się ostrymi przedmiotami, np. przy wykonywaniu preparatów mikroskopowych.
7. Wszelkie uszkodzenia sprzętu oraz innych pomocy dydaktycznych należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
8. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i innych pomocy odpowiada osoba, któraje spowodowała i zobowiązana jest naprawić szkodę lub odkupić nowy. ;)
2010-02-20T21:23:36+01:00
Na lekcjach przyrody każdy uczeń powinien słuchać nauczyciela, a także odpowiedzi swoich kolegów i koleżanek z klasy.
Powinien zachować kulturę wymowy i swojego zachowania. Powinien też pozostawić na swoim stanowisku pracy należyty porządek. Zadnia powierzone przez nauczyciela powinien wykonywać estetycznie i dobrze.

;)
2010-02-20T21:24:08+01:00
Spoko.Tylko,że ja zabardzo niewiem jak u was zachowują się na lekcji przyrody.Ale myślę tak:
Każdy lubi lekcję przyrody.Jest to bardzo interesujący przedmiot.Nasz pan bardzo ciekawie wszystko tłumaczy. Niewiem chyba dobrze coś napisałam