Mam takie doświadczenie :
Próbka 1
-mieszanina mąki ziemniaczanej z wodą
-do mieszaniny mąki zmieniaczanej z wodą wkroplić jodynę
-lekko podgrzana zawartość próbówki zmieniła barwę na niebieskogranatową, co świadczy o obecności skrobi
Próbka 2
-mieszanina mąki ziemniaczanej z wodą i śliną
-do mieszaniny mąki ziemniaczanej z wodą i śliną wkroplić jodynę
-lekko podgrzana zawartość próbówki nie zmieniła barwy, co świadczy o braku skrobi


Sformułuj Hipoteze i wniosek wynikający z przedstawionego doświadczenia proszę o pomoc!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T19:50:32+02:00
Wnioski:
Chodzi o to, że badając próbkę nr I wykazano, że jodyna barwi skrobię na kolor niebieski. w próbce nr II, po dodaniu śliny, koloru brak - wynika to z faktu, że w ślinie znajdują się enzymy trawiące skrobię/ rozkładające skrobię na cukry proste. jak wiadomo skrobia to disacharyd. Składa się z fruktozy i glukozy. jodyna nie jest zdolna do zmiany koloru przy tych dwóch, osobnych monosacharydach. daje kolorowe zabarwienie tylko w obecności skrobi.

Hipotezę można więc sformułować, mniej więcej w następujący sposób:
"badanie działania enzymów trawiennych, zawartych w ślinie, na skrobię"
2 3 2