Proszę o rozwiązanie bardzo szybko następujących zadań:
Zad
Przekątna przekroju osiowego walca ma długość 8 i tworzy z podstawą kąt 60∧.Promień podstawy walca wynosi:
A)2√3 B)2 C)4 D)4√3
Zad
Przekątna prostopadłościanu jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45∧.Krawędzie podstawy mają długość 3 i 4.Objętość bryły jest równa:
A)12√2 B)60 C)625 D)36
Zad
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym.Objętość stożka jest równa 9π. Tworząca l stożka ma długość:
A)l=3√2 B)l=6 C)l=3√3 D)l=7

1

Odpowiedzi

2009-10-15T15:41:47+02:00
Przekrój osiowy walca jest trójkątem przyprostokątnych: h/ wysokość walca/
d/średnica podstawy walca/ i przekątna przekroju osiowego=8
Narysuj sobie taki trójkąt i z niego obliczysz:
d/8 = cos 60
d=8cos60
d=8x1/2
d=4 to promień walca = 2

oblicz przekątną podstawy graniastosłupa / z Pitagorasa/oznacz ją x
3do kwadratu + 4do kwadratu= xdo kwadratu.Pierwiastek z 9+16=x
pierwiastek z 25=5 / przekątna podstawy/=x
teraz z trójkąta powstałego z przekątnej podstawy,wysokości prostopadłościanu h i przekątnej prostopadłościanu oblicz h
h/x=tg45 h/x=1 h/5=1 h=5
objętość 3razy4razy5=60