Odpowiedzi

2010-02-20T21:57:54+01:00
Oznacza to ilość energii potrzebnej do odparowania 1 kg przy podanej temperaturze.Do odparowania 1 kg ciekłego azotu przy temperaturze -196 st C potrzeba 200000J energii.
2010-02-20T22:13:56+01:00
Witaj
To, że ciepło parowania ciekłego azotu w temperaturze wrzenia (-196*C) ma
wartość q = 200000 J/kg = 2*10^5J/kg oznacza, że siły oddziaływań międzycząsteczkowych w azocie są niewielkie. Raz ze względu na bardzo
niską temperaturę wrzenia, a dwa - ze względu na wartość q o rząd
mniejszą od np. wody, dla której w dużo wyższej temperaturze 100*C wielkość
ta wynosi 1,3*10^6J/kg.

.................................pozdrawiam