Wykonaj działania i przeprowadź redukcję wyrazów podobnych:
-(3+x²)+5(1-x²)-3(1-x)(1+x)=
wykonaj obliczenia przekształcenia doprowadzając do najprostszej postaci wyrażenie i oblicz wartość tego wyrażenia:
(2x-1)²-(2x-1)(2x+1)-(2x+1)²=
dla x=√2

stosując poznane prawa działań na potęgach oblicz:
(3 ×(1\27³)²
------------------=
9


(5-3 ×(2\5)°)-²=


((-1⅓)-³)×(4\3)do potęgi 4=

1

Odpowiedzi

2009-10-17T16:50:39+02:00
-(3+x²)+5(1-x²)-3(1-x)(1+x)=-3-x²+5-5x²-3(1-x²)=-3-x²+5-5x²-3+3x²=x²-1podstawiajac za x=√2
(√2)²-1=2-1=1

(2x-1)²-(2x+1)(2x-1)-(2x+1)²=2x²-2x+1-(4x²-1)-(4x²+2x+1)=2x²-2x+1-4x²+1-4x²-2x-1=
-6x²-4x+1

3*(1/27)³)²
.................=
9
(1/9)⁶podzielic przez 9

5-3*(2/5)⁰)⁻²=3*(1)⁻²=3*1/2=3/2