Punkty A(7,1) i D(4,-2) są kolejnymi wierzchołkami trapezu równoramiennego ABCD. Podstawa AB zawiera sie w prostej o równaniu x+2y-9=0. Osią symetrii tego trapezu jest prosta o równaniu 2x-y-3=0. Oblicz współrzędne wierzchołków B i C trapezu.

1

Odpowiedzi

2010-02-20T22:05:41+01:00
Współrzędne środka podstawy


x+2y-9=0
2x-y-3=0

Punkt B znajdziesz ze wzoru na współrzędne środka odcinka.

Potem znajdź równanie prostej równoległej do x+2y-9=0 i przechodzącej przez punkt D

Środek drugiej podstawy:
2x-y-3=0
prosta znaleziona w punkcie 3

Punkt C znajdziesz ze wzoru na współrzędne środka odcinka.


4 1 4