Odpowiedzi

2010-02-20T22:02:26+01:00
Posiadać osobowość prawną to znaczy posiadać zdolność do między innymi zaciągania zobowiązań, podpisywania umów, występowania w sądzie jako strona itd. - taką możliwość mają np. spółki akcyjne, z o.o.