Daję 15pkt. dlatego prosiłabym o szybką odpowiedź!
zad.1
Odległość między miejscowościami na mapie w skali 1:400000 wynosi 2 cm. Ile wynosi odległość rzeczywista?
zad.2
Na mapie w skali 1:20000 droga z parku do lasu ma długość 6cm. Jaką długość będzie miała ta droga na mapie w skali 1:30000?
zad.3
Oblicz jakie jest pole obszaru w terenie przedstawionego na mapie o wymiarach 8cm x 5cm wykonanej w skali 1:400000.\
zad.4
Wojtek pokonał 6000m w czasie 1 godziny, a Ryszard 1,2km w 12 min. Jaką odległość przebywał każdy z chłopców w czasie 5min?
zad.6
Na pomalowanie sześciennej bryły zużyto 4,5 puszki farby. Oblicz długość krawędzi sześcianu, jeśli jedna puszka starcza na pomalowanie 12m² powierzchni.


2

Odpowiedzi

2010-02-20T22:09:04+01:00
Zad1.
1:4000000
1cm- 40 km
2cm-x
x=80km

zad2.
1:20000
1cm-0,2km
6cm- x
x=1,2km
1:30000
1cm-0,3km
x cm-1,2
x=4cm

zad.3
1:400000
1cm-4km
1cm kwadratowy=16km kwadratowych
8x5=40 cm kwadr.
1cm kwadratowy=16km kwadratowych
40cm kwadr. -x
x=640 km

zad. 4
6000/12= 500m
1200m/5=240m

2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T22:19:08+01:00
Zad. 1.

1cm - 400000 cm
1cm - 4km
2cm*4 = 8 km
Odp. Odległość rzeczywista wynosi 8 km.

Zad. 2.

1 cm - 20000 cm
1 cm - 0,2 km
6*0,2 = 1,2 - rzeczywista odległość
1 cm - 30000
1cm - 0,3 km
1,2:0,3 = 4cm.

Odp. Odległość ta na mapie w skali 1:30000 km, wynosi 4 cm.

Zad.3.

1cm - 400000cm
1cm - 4 km
8cm * 4 = 32 km- długość rzeczywista
5cm * 4 = 20 km- szerokość rzeczywista

P = 32*20
P= 640 km.

Zad. 4.

6 km - 1h -Wojtek
1,2 - 12 min - Ryszard

6 km - 60 min
x - 5 min

x= 30 : 60
x = 0,5 km

1,2 - 12 min
x - 5 min

x= 6:12
x= 0,5 km

Odp. Wojtek i Ryszard w ciągu 5 minut pokonają trasę o długości 0,5 kilometra.
1 5 1