Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T22:09:03+01:00
1. Odbyło się to 05.10.1939r.
Rozkaz dotyczył dokładnie : (cytuje)
"Żołnierze!
Z dalekiego Polesia, znad Narwi, z jednostek, które się oparły w Kowlu demoralizacji - zebrałem Was pod swoją komendę, by walczyć do końca.
Chciałem iść najpierw na południe - gdy to się stało niemożliwe - nieść pomoc Warszawie.
Warszawa padła, nim doszliśmy. Mimo to nie straciliśmy nadziei i walczyliśmy dalej, najpierw z bolszewikami, następnie w 5-dniowej bitwie pod Serokomlą z Niemcami.
Wykazaliście hart i odwagę w czasie zwątpień i dochowaliście wierności Ojczyźnie do końca.
Dziś jesteśmy otoczeni, a amunicja i żywność są na wyczerpaniu. Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może.
Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili - każąc zaprzestać dalszej bezcelowej walki, by nie przelewać krwi żołnierskiej nadaremnie. Dziękuję Wam za Wasze męstwo i Waszą karność, wiem, że staniecie, gdy będziecie potrzebni.
Jeszcze Polska nie zginęła!
Powyższy rozkaz przeczytać przed frontem wszystkich oddziałów."
2. Wanda Paszkowska. Data śmierci: 24-06-1996
1 5 1
2010-02-20T22:13:21+01:00
1.Ze względu na brak amunicji i żywności gen. Franciszek Kleeberg podjął decyzję o kapitulacji, wtedy wydał swój słynny, ostatni rozkaz skierowany do podległych mu żołnierzy.

1 5 1