Oblicz, ile energii(ciepła)dostarczono na ogrzanie 1 kg wody od temperatury 20 °C do temperatury wrzenia (100°C) i odparowania tej wody w temperaturze wrzenia"? Ciepło właściwe wody Cw=4200J/kg °C, ciepło parowania Qw = 2300000 J/kg. Proszę o zrozumiałe rozwiązanie i czytelne... :)))

1

Odpowiedzi

2010-02-20T22:24:16+01:00