A) Oblicz pole przekroju osiowego stożka otrzymanego w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 6cm i 9cm wokół dłuższej przyprostokątnej.
b) Przekrój osiowy stożka to trójkąt równoboczny o polu 9 pierwiastków z 3 cm kwadratowego. Oblicz wysokość , promień podstawy i tworzącą stożka.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T22:51:29+01:00
A) h = 9 cm
a = 6 cm * 2 =12 cm
P = 1/2 * a * h
P = 1/2 * 12 * 9

P = 54 cm²
b) Pp= 9√3
1/4 a²√3=9√3
a=6
r= 1/2 a=3
h=6√3 / 2 =3√3

8 4 8