Spośród podanych zdań wybierz prawdziwe. Oznacz je litera P

* Konstytucja księstwa warszawskiego po raz pierwszy w dziejach polski uczyniła wszystkich obywateli równymi wobec prawa
* Królem Księstwa warszawskiego został książę Józef poniatowski bratanek ostatniego króla Rzeczpospolitej- Stanisława Augusta
*Na mocy postanowień konstytucji Księstwa Warszawskiego przedstawiciele mieszczan oraz chłopów po raz pierwszy w dziejach Polski otrzymali prawa polityczne i szanse udziału w obradach sejmu u boku szlachty
* Na czele armii Księstwa Warszawskiego jako minister wojny stal książę Józef Poniatowski.
* Chłopi nie tylko zyskali wolnosc osobista ale także zostali uwłaszczeni czyli otrzymali na własność użytkowa przez nich ziemie szlachecka.

1

Odpowiedzi

2010-02-20T22:29:44+01:00
* Konstytucja księstwa warszawskiego po raz pierwszy w dziejach polski uczyniła wszystkich obywateli równymi wobec prawa (P)
* Królem Księstwa warszawskiego został książę Józef poniatowski bratanek ostatniego króla Rzeczpospolitej- Stanisława Augusta (F)
*Na mocy postanowień konstytucji Księstwa Warszawskiego przedstawiciele mieszczan oraz chłopów po raz pierwszy w dziejach Polski otrzymali prawa polityczne i szanse udziału w obradach sejmu u boku szlachty (P)
* Na czele armii Księstwa Warszawskiego jako minister wojny stal książę Józef Poniatowski. (P)
* Chłopi nie tylko zyskali wolnosc osobista ale także zostali uwłaszczeni czyli otrzymali na własność użytkowa przez nich ziemie szlachecka. (P)
4 3 4