Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-06-26T16:43:08+02:00

Państwo - to terytorium oddzielone granicami, zamieszkiwane przez trwałą wspólnotę ludzi. Jest ono podporządkowane władzy państwowej, którą cechuje przede wszystkim niezależność od władz innych państw.

Cechy państwa - terytorium : suwerenność : przymusowość

 

Funkcje państwa: Aby państwo funkcjonowało prawidłowo, władze muszą wykonywać określone zadania. Do ich realizacji rządzący są uprawnieni przez społeczeństwo

Funkce WEWNĘTRZNE :

-prawodawcze

-administracyjne

-porządkowe

-socjalne

-gospodarcze

Funkce ZEWNĘTRZNE 

-Kontakty międzynarodowe

-Obrona granic

 

MAM NADZIEJĘ ŻE POMOGŁEM DAJ MI NAJ Proszę

  • Użytkownik Zadane
2011-06-26T17:04:39+02:00

Państwo to instytucja polityczna ,która posiada system organów władzy obejmująca swym działaniem mieszkańców określonego terytorium.

Prawidłowo działajace państwo przynosi obywatelowi korzyści poprzez wypełnianie swych funkcji.Wyróżniamy dwie funkcje państwa:

-funkcja zewnętrzna,która polega na obronie granic państwa ,zapewnia niezależność w stosunkach z innymi panstwami.Chroni interesy obywateli poza granicami panstwa.

-funkcja wewnętrzna polega na zapewnieniu ładu,porządku i bezpieczeństwa.Organizuje również całokształt życia w państwie w sferze gospodarczej,kulturalnej,socjalnej.