Odpowiedzi

2010-02-21T02:06:50+01:00
Musimy znaleźć :
m-masa wody;
T1-temperatura początkowa wody;
T2-temperatura końcowa wody;
t-czas ogrzewania wody w [s];
P-moc czajnika;
Korzystamy ze wzoru;
P=W/t;W=Q[J];
Q=m*cw*(delta T);delta T=T2-T1;
cw=Q/(m*(T2-T1);
Q=P*t;
cw=(P*t)/(m(T2-T1));
Jednostka:
[cw]=[J/(kg*C)].
3 5 3