Odpowiedzi

2010-02-20T22:55:07+01:00
Drugie zadanie coi robię i już wiesz że nic tu nie narysuję, ale narysuj zwykły romb
ma on 2 kąty ostre (opisz je 60 stpni i 2 rozwarte , opisz je 120 stopni, narysuj przekatne rombu, podzieliły ci one go na 4 trójkąty prostokątne)
ta dłuższa przekątna podzieliła ten kąt 60 na 2 po 30 stopni
wybierz 1 z tych 4 trójkątów, już wiesz, który ma 30 stopni, przekątne rombu przecinają się pod katem prostym więc zaznacz kąt prosty, a trzeci kąt ma 60 stopni

pół tej dłuższej przekatnej opisz: 4√3

a√3:2=4√3
a√3=8√3
a=8
bok rombu=8
obwód=4a-4×8=32

połowa drugiej przekątnej=pół boku, czyli =4, a cała druga przekątna=8

d₁=8√3
d₂=8

pole=½d₁d₂=½×8√3×8=32√3j.²

pytaj, gdybyś czegoś nie rozumiała