1.Kasia podczas zajęć laboratoryjnych w chemii wlała do menzurki zawierającej 5 gramów cukru 45cm(kwadratowych) wody.Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

2.Jeśli do pewnego zbiornika wpływa w ciągu minuty 0,4m(sześcienne) wody,to napełnia się on w ciągu 2 godzin i 30 minut.W jakim czasie napełni się ten zbiornik,jeżeli będzie do niego wpływać w ciągu minuty 0.5m(sześciennych) wody?

3.Ile trzeba zmieszać roztworu wodnego soli kuchennej o stężeniu 25% z roztworem soli kuchennej o stężeniu 5%,żeby otrzymać 10kg roztworu o stężeniu 15%.

2

Odpowiedzi

2010-02-20T23:44:31+01:00
1.

5 + 45 = 50
5/50 = 10/100 = 10%

Odp. Stężenie wynosi 10%
2.

0.4m(sześcienne) na minutę

2 godz 30 min = 150 min

Pojemność zbiornika = 150 * 0,4 = 60m(sześciennych)

60 : 0,5 = 120

Odp. Napełni się w 120 min (2 godz)

3.

x - ilosc 25 % roztworu
y - ilosc 5 % roztworu

x + y = 10
0,25x + 0,05y = 10 * 0,15

x + y = 10 / - 0,25
0,25x + 0,05y = 1.5

-0,25x - 0,25y = - 2,5
0,25x + 0,05y = 1,5
---------------------------
- 0,2y = - 1 // - 0,2

y = 5

x + y = 10

x = 10 - y

x = 10 - 5

x = 5

Odp. Po 5 kg
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T23:51:04+01:00
1.
cp= ms/ ms+mw
=
5/50 * 100% = 10%

Odp. Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 10%.

2. 2 h 30 min = 150 min

0,4 m³ ----->150 min
0,5 m³ ------> x min.

0,5 * x = 0,4*150
0,5x = 60
x= 60/0,5
x=120 min.

Odp. jeżeli do zbiornika w ciągu minuty będzie wpływać 0,5 m₃ wody do napełni się on w ciągu 2h.

3.x - ilosc 25 % roztworu
y - ilosc 5 % roztworu

x + y = 10
0,25x + 0,05y = 10 * 0,15

x + y = 10 / - 0,25
0,25x + 0,05y = 1.5

-0,25x - 0,25y = - 2,5
0,25x + 0,05y = 1,5
---------------------------
- 0,2y = - 1 // - 0,2

y = 5

x + y = 10

x = 10 - y

x = 10 - 5

x = 5

Odp.,żeby otrzymać 10kg roztworu o stężeniu 15%, należy zmieszać
po 5 kg roztworu wodnego soli kuchennej o stężeniu 25% z roztworem soli kuchennej o stężeniu 5%.