Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • KuRo
  • Rozwiązujący
2010-02-21T01:07:02+01:00
• Sygnalizator poziomu cieczy SPC - 1K przeznaczony jest do sygnalizacji i regulacji poziomu mediów elektroprzewodzących takich jak np. woda , ścieki , kwasy , sole , zasady , napoje itp.; może też sygnalizować poziom mokrego piasku, gleby, ciekłej glinki, pulpy itp. Może być stosowany do zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, zamkniętych i otwartych , do zabezpieczenia pomieszczeń przed zalaniem, pomp przed suchobiegiem itp.
Sygnalizator SPC-1K szczególnie przydatny jest w kotłach parowych do kontroli i sterowania poziomu wody oraz jako ogranicznik i wyłącznik parametryczny, gdyż posiada niezależne zasilanie dla każdego kontrolowanego poziomu wody przez co rośnie niezawodność działania całego systemu.
Zespoły sygnalizatora – Przetworniki DPZ-2R... i Czujniki CZP-1.. mogą być również stosowane niezależnie.

• Sygnalizator poziomu wody ESPW-2 jest urządzeniem przeznaczonym do kontroli i sygnalizowania poziomu wody w zbiorniku, w którym następuje okresowe
napełnianie i opró6nianie zbiornika. ESPW-2 rozró6nia 2 poziomy wody w zbiorniku – minimalny i maksymalny. Sygnalizacja obu poziomów odbywa sie przez zaświecenie lub
wygaszenie diody sygnalizacyjnej LED (czerwonej) oraz przez zadziałanie przekaźnika – zwarcie lub rozwarcie styków załączających. Do styków przekaźnika mo6e być podłączony
silnik pompy napełniającej zbiornik woda. W momencie osiągnięcia maksymalnego poziomu wody w zbiorniku pompa zostaje automatycznie wyłączona i poziom wody przestaje wzrastać. Zapobiega to przelaniu się wody przez zbiornik. Woda ze zbiornika mo6e być pobierana przez zawór lub inna pompę – wtedy poziom wody w zbiorniku będzie się obni6ał.
W momencie osiągnięcia poziomu minimalnego ESPW-2 zareaguje załączeniem styków przekaźnika i uruchomi pompę napełniająca zbiornik woda. W ten sposób cały cykl
napełniania i opró6niania zbiornika woda powtarza sie automatycznie i nie wymaga sterowania ręcznego.
Dla prawidłowej kontroli poziomów wody w zbiorniku sygnalizator ESPW-2 musi współpracować z sondami przewodzącymi umieszczonymi w zbiorniku na odpowiednich
wysokościach – poziomach. Sonda S1 jest umieszczona na wysokości poziomu minimalnego, a sonda S2 na wysokości poziomu maksymalnego. Sonda S0 jest sonda odniesienia i powinna być umieszczona poni6ej lub na równi z sonda S1.