Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T00:25:41+01:00
1 Przeznaczenie
Sygnalizatory te przeznaczone są do
sygnalizacji obecności oraz do sygnalizacji
i/lub regulacji poziomu mediów słabo i dobrze
przewodzących jak np. woda pitna, kotłowa,
ścieki, pulpy, syropy, emulsje, chemikalia,
napoje, mleko itp.; mogą też być stosowane do
ciał sypkich przewodzących jak np. miał
węglowy, mokry piasek, gleba, masa
formierska itp. (Nie stosować do paliw, olejów
itp.)
Stosowane są do takich zbiorników jak np.
kotły parowe, naczynia wzbiorcze, autoklawy,
studnie, rurociągi, reaktory i zbiorniki
chemikaliów, studzienki kanalizacyjne i
odwadniające, przepompownie i odolejacze
ścieków, pomieszczenia zagrożone zalaniem
itp.
2 Działanie.
Działanie sygnalizatora opiera się na
wykorzystaniu wpływu zetknięcia się elektrody
czujnika z medium przewodzącym prąd, na
wartość impedancji elektrycznej tej elektrody
względem ścianek zbiornika (lub
przeciwelektrody). Wartość tej impedancji
mierzona jest przez dwustanowy przetwornik
impedancji, a przekroczenie zadanych progów
sygnalizowane jest zmianą koloru światła
optosygnalizatora i stanu styków wyjściowych