Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T08:31:19+01:00
Ja tez robiłam to zadanie i tak napisałam :

Avatar - The inclusion of space, depth and full use of three-dimensional film to the limit. Everything that we see in three dimensions Avatar shows the effect twice, emphasizing that everything that could not take his eyes from the cinema screen. Fairytale fantasy and color is something that has not had a chance to see, like the characters from the computer in sleep and the effect of their movement, action - burgers. The action is a neat combination of modern technology created by man and savage nature, which is unbridled years and in charge of their own laws shows how a great human bond can connect with each plant, tree, leaf and animals. Quite simply - an orgasm for the eyes.

Three-dimensional plane of the war - it's also something here and shown with exaggerated power, which we did not know. The strength of the human destruction of weapons, combat and amazing structures .. enormity of the suffering of those who-god-spirit must cease to allow others to win. And of course the love of man, the fairy-tale characters living in the forests, which even the hard disk moves. Because why should otherwise.
Przetłumaczenie :
Ujęcie przestrzeni, głębia i pełne wykorzystanie trójwymiarowego kina do granic możliwości. Wszystko, co warto by zobaczyć w trójwymiarze Avatar pokazuje z dwukrotną mocą, uwypuklając wszystko ta, by nie można było oderwać oczu od kinowego ekranu. Bajkowa fantastyka i kolory to coś, czego dotąd nie mieliśmy okazji zobaczyć, postacie niczym z komputerowego snu i efekt ich ruchu, działania – przeogromny. Akcja to zgrabne połączenie nowoczesności technologii stworzonej przez człowieka i dzikości przyrody, która nieokiełznana od lat i kierująca się własnymi prawami pokazuje jak wielka więź może łączyć człowieka z każdą rośliną, drzewem, płatkiem i zwierzętami. Po prostu – orgazm dla oczu.

Trójwymiarowa płaszczyzna wojenna – to również coś, co tutaj wyolbrzymiono i pokazano z mocą, jakiej nie znaliśmy. Siła rażenia ludzkiej broni, niesamowite konstrukcje bojowe i .. ogrom cierpienia tych, którzy -bogu ducha winni- tracą, by inni mogli zyskać. No i oczywiście miłość człowieka, do bajkowej postaci żyjącej w lasach, która nawet twardziela poruszy. Bo jakżeby inaczej.
Mam nadzieję , że pomogłam a jak nie to sorry :)