Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T01:20:17+01:00
Równanie reakcji - 2HNO₃ + Ca(OH)₂ --> Ca(NO₃)₂ + 2H₂0

piszemy proporcję
xg - 5 moli
126g - 1 mol

126g * 5 : 1 = 630g

x = 630g

Odp. Masa kwasu azotowego (V) potrzebna do zobojętnienia 5 moli wodorotlenku wapnia wynosi 630g.
1 5 1