Odpowiedzi

2012-07-31T13:52:24+02:00

*masę wodorotlenku sodu

 

Vr=20cm³=0,02dm³

Cm=0,5mol/dm³

M(H₂SO₄)=2*1g/mol+32g/mol+4*16g/mol=98g/mol

M(NaOH)=23g/mol+16g/mol+1g/mol=40g/mol

 

Cm=n/Vr      /*Vr

n=Cm*Vr

 

n=0,5mol/dm³ * 0,02dm³

n=0,01mol

 

n=ms/M        /*M

ms=n*M

 

ms=0,01mol*98g/mol

ms=0,98g

 

H₂SO₄+NaOH-->NaHSO₄+H₂O

98g------40g

0,98g-----xg

 

xg=0,98g*40g/98g

xg=0,4g