Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T08:14:53+01:00
Biosynteza to proces, który zachodzi w komórkach żywych i w czasie, którego dochodzi do powstania białka według zapisu w kwasie dezoksyrybonukleinowym.

Etapy:
a) transkrypcja - jest to określenie danej komórki DNA, aby rozpoznać produkt, dochodzi również w niej proces RNA, z udziałem polimerazy. Owy kwas pozwala informacji DNA dotrzeć do jądra komórkowego i na obszar cytoplazmy. Obrobiona cząsteczka mRNA łączy się, po czym z dwiema podjednostkami rybosomów. Informacja genetyczna jest zapisywana za pomocą nukleotydów.

b)translacją - proces przepisywania białka na aminokwasy to etap kolejny, który nazwany jest translacją. Rozpoczyna się on poprzez napotkanie trzech aminokwasów: GUG(guanina, uracyl, guanina) i AUG (alanina, uracyl, guanina). Po połączeniu się tych aminokwasów, tworzą one informację genetyczną, na podstawie której powstaje białko, transportowane jest następnie do siateczki endoplazmatycznej.