1. Przewodniki o masie 1kg i długości 1m umieszczono w polu magnetycznym.Oblicz indukcyjność pola oraz kierunek i zwrot lini jeżeli przy natężeniu 5A przewodnik stał się nie waszki.

2. W spawarce elektrycznej uzwojenia zajmują pierwotne 5000 zwoi wtórne 100 zwoi. Oblicz natężenie prądu w uzwojeniu pierwotnym jeżeli urządzenie zasilające wynosi 200 wolt a natężenie wtórne wynosi 100A.

proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T09:18:39+01:00
B=F/I*L
B=100N/1m*5A
B=20T

jeżeli przewodnik lezy na twoim pulpicie i prąd plynie z lewa na prawo kciuk wyciągnięty wskazuje kierunek siły elektrodynamicznej to zwrot linii pola jest od ciebie do środka pulpitu zwrot fiły cięzkości pionowo w dół.- nie wiem czy rozumiesz przyłóż lewa dłoń do pulpitu zewnętrzną stroną.

2

np=5000
nw=100
Ip=
Up=200V
Iw=100A


nw/np=Ip/Iw
Ip=nw*Iw/np
Ip=100*100/5000
Ip=10000/5000
Ip=2A