1)Pociąg o masie 500 ton hamuje w ciągu 10 s i zatrzymuje się po przebyciu 200 m. Jaka jest wartość siły hamującej pociągu ?
2) Wózek o masie m =0,1 kg toczy się po powierzchni poziomego stołu z prędkością v = 6 m\s i na skutek siły tarcia zatrzymuje się po t =2s. Oblicz wartość siły tarcia i drogę przebytą przez wózek.
3)Samolot o masie 40 ton rozpędza się na pasie startowym do prędkości v = 270 km\ h w czasie 20 s. Jaka jest wartość średniej siły ciągu przyłożonej do samolotu w tym czasie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T08:44:39+01:00
1
F=m*a
S=at2/2
2s/t2=a
2*200/100=a
2m/s2=a
F=500000*2=1000000N=1MN
2

F=m*a
a=6/2=3m/s2
F=0,1kg*3m/s2=0,3N
S=at2/2
s=3*4/2=6m

3
F=m*a
270000/3600=75m/s
a=v/t=75/20=3,75m/s2
F=40000*3,75=150kN