Zad. 1- Jacek przesunął szafkę na odległość 3m, działając poziomą siłą o wartości 100N
a) oblicz pracę, którą wykonał
b) zapisz tę pracę w kilodżulach.


zad. 2- Oblicz pracę, jaką wykonujesz wchodząc po schodach na II piętro (h=10m). Skorzystaj ze znajomości swojej masy (50kg).

zad. 3- Silnik wiertarki w czasie 10sekund wykonał pracę 8000 J.
a) oblicz moc tego silnika
b) zapisz tę moc w kilowatach.

2

Odpowiedzi

2010-02-21T09:05:19+01:00
1
s=3m
f=100N
W=f*s=300J=0,3KJ
2


W=mgh=50kg*10m*10N/kg
W=5000J=5kJ

3
p=w/t
p=8000/10=800W=0,8kW

1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T09:20:12+01:00
Zad.1
a) W = F * s
F = 100N
s = 3m
W = 100 * 3 = 300J
b) 0,3 kJ


zad.3
a) P = w/t
t - 10s
W = 8000 J
P = 8000/10 = 800 W
b)0,8 kW
1 4 1