1.Ilu km w terenie odpowiada 1 cm na mapie w skali 1:200000?

2.Dwóch piechurów wychodzi jednocześnie z tego samego miejsca.Pierwszy przebywa w ciągu jednej godziny 4 km i idzie w kierunku południowym,a drugi przebywa w ciągu godziny 3 km i idzie na wschód.Jaka będzie odległość między nimi po upływie godziny?

3.Podaj przybliżenie dziesiętne liczby8,5959 do trzech miejsc po przecinku.

4.Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego:
a)Iloczyn liczby 2 i różnicy liczb a i b jest równy sumie liczb a i b.
b)Iloraz liczb a i b jest równy różnicy tych liczb.

5.Pod jakim kątem w stosunku do ziemi należy ustawić deskę opartą o mur,aby odległość podstawy deski od muru była równa połowie długości deski?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T09:19:32+01:00
1)1 : 200 000
1 cm - 200 000 cm
1cm - 2 000m
1cm - 2 km
Zad 3)
8,5959 ≈8,60
Zad 5)
l - długość deski
l/2 - oddalenie od muru
l/2 podzielić przez l = cosα( cos alfa)
l/2l = cosα
1/2 = cosα
α = 60°
odp
deskę trzeba ustawić pod kątem 60°


Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T09:20:10+01:00
1.To będzie 2 km
2.Po godzinie będzie odległość 7 km.
3.8,596
4.a)2*a-b=a+b
b)a/b=a-b
5.Tego nie wiem ale nie wydaje mi się żeby to było łatwe
1 5 1