1. Oblicz ile gramów osadu powstanie, jeśli zmieszamy roztwór chlorku baru zawierający 2,08 g tej soli z roztworem kwasu siarkowego (VI)

2. W wyniku reakcji kwasu solnego z tlenkiem magnezu otrzymano 19 g soli. Oblicz, ile gramów tlenku magnezu przereagowało oraz ile gramów wody powstało w reakcji.

Dam Naaj ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T11:20:52+01:00
1. BaCl2 + H2SO4--> BaSO4 + HCl
mBaCl2=208g
m BaSO4=233g
208 BaCl2 -- 233 BaSO4
2,08-2,33

2.2 HCl + MgO --> MgCl2 + H2O
m MgCl2 - 95g
m MgO - 40g
m H2O - 18g

w reakcji 1 mol magnezu powstanie 1 mol MgCl2
40g - 95g
x-19g
x=8g

jezeli w reakcji powstanie 1 mol MgCl2 powstanie 1 mol H2O
95g MgCl2 -- 18g H2O
19g -- y
y=3,6g