1. Oblicz ile gramów osadu powstanie, jeśli zmieszamy roztwór chlorku baru zawierający 2,08 g tej soli z roztworem kwasu siarkowego (VI)

2. W wyniku reakcji kwasu solnego z tlenkiem magnezu otrzymano 19 g soli. Oblicz, ile gramów tlenku magnezu przereagowało oraz ile gramów wody powstało w reakcji.

Pilnee! :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T09:49:51+01:00
1. Oblicz ile gramów osadu powstanie, jeśli zmieszamy roztwór chlorku baru zawierający 2,08 g tej soli z roztworem kwasu siarkowego (VI)

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2 HCl

Osadem jest siarczan (VI) baru

208g - 233g
2,08g - x
x=2,33g

Odp. Powstanie 2,33g osadu


2. W wyniku reakcji kwasu solnego z tlenkiem magnezu otrzymano 19 g soli. Oblicz, ile gramów tlenku magnezu przereagowało oraz ile gramów wody powstało w reakcji.

2 HCl + MgO = MgCl2 + H2O

x - 19g
40g - 95g
x = 8g - ilość MgO

8g - xg
40g - 18g
x = 3,6g - ilość H2O

Odp. Przereagowało 8 g tlenku magnezu, w reakcji powstało 3,6g wody.

1 4 1