1. Określ co jest większe :
a) 0,27 ceny czy 20% tej ceny,
b) ⅘ doby czy 90% tej doby,
c) ⅓ pola czy 30% tego pola,
d) 1⅛ ciasta czy 112% tego ciasta ?

2. W klasie jest 10 chłopców i 15 dziewcząt. Jaki procent klasy stanowią chłopcy, a jaki dziewcząt ???

P.S. : Brardzo bym prosiła z działaniami, żebym wiedziala jak się to rozwiązuje ...

2

Odpowiedzi

2009-10-15T14:17:02+02:00
A)
0.27=27%
27%>20%
b)
⅘=80%
80%<90%
c)
⅓=33,(3)%
33,(3)%>30%
d)
1⅛=112,5%
112,5%>112%

2.
Razem jest:
10+15=25
Chłopcy to 10/25 klasy. Zamieniamy na procent:
(10/25*100)%=40%
dziewczęta:
15/25
(15/25*100)%=60%
lub
100%-40%=60%
Jeśli chłopaki to 40% klasy, po odjęciu od 100% (całość) otrzymamy 60%. Rozumiesz? ;)
23 4 23
2009-10-15T14:27:00+02:00
1
a)0,27 ceny jest większe 27/100=27%
b)
c)
d)
2
25-100% 100%-40%=60%
10-x%

x=100%*10:25=40%
odp.:Chłopcy stanowią 40%, a dziewczęta 60.
6 3 6