Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T10:00:40+01:00
1.Do 100g roztworu kwasu azotowego(v) o stężeniu 30% dodano 100g wody i otrzymano roztwór o gęstości 1,1g*cm-3. Oblicz stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu.

mHNO3 = 63g/mol

100g - 30g

30g - ilość HNO3 w roztworze

200g - 30g
100g - 15g
Cp = 15%

V = m / <ro>

V= 200g : 1,1g/cm3 = 181,8cm3 = 0,1818dm3

63g - 1 mol
30g - x
x = 0,5 mola

Cn = n/V

Cn = 0,5mola / 0,1818dm3 = 2,7mol/dm3


Odp. Stężenie procentowe wynosi 15%, a molowe - 2,7 g/mol