Odpowiedzi

2010-02-21T10:08:16+01:00
Pierwiastek szescienny z 250 przez pierwiastek szescienny z dwochx(- siedem osmych)do potegi 4x(1 i jedna siodma)do potegi 4+(trzt czwarte+0,2)do potegi 0

Spróbuję najpierw zapisać:

* oznacza znak mnożenia

(∛250)/(∛2) * (-7/8)⁴ * (1 1/7)⁴ + (3/4 + 0,2)⁰ =
= ∛(250/2) * (7/8)⁴ * (8/7)⁴ + 1 = ∛125 * 1 + 1 =
= 5 + 1 = 6