Odpowiedzi

2010-02-21T10:01:22+01:00
Wędrówki ryb, aktywne lub bierne przemieszczanie się pewnych gatunków ryb, związane z rozrodem, poszukiwaniem żerowisk, uwarunkowaniami klimatycznymi czy też fizjologią.

Aktywne wędrówki ryb dzielą się na: diadromiczne (anadromiczne, czyli przechodzenie z wód morskich do słodkich - łososie, jesiotry, i katadromiczne - z wód słodkich do mórz, np. węgorz europejski), amfidromiczne (pomiędzy wodami słodkimi i słonymi w celu innym niż rozrodczy), potamodromiczne (wyłącznie w obrębie wód słodkich, np. rzek), limnodromiczne (w obrębie jeziora), oceanodromiczne (przemieszczanie się w obrębie mórz).

Wędrówki bierne polegają na unoszeniu się wraz z prądami, dotyczą głównie larw, narybku i ikry. Do ryb odbywających wędrówki bierne należy m.in. samogłów.
9 4 9
2010-02-21T10:03:18+01:00
Wędrówki ryb są bez wątpienia jednym z najważniejszych etapów w ich cyklu życiowym.
Wiele ryb spędza cale życie w jednym rejonie, jeśli nie zostaną zmuszone do opuszczenia go wskutek czynników zewnętrznych, takich jak obniżanie się poziomu wody i wysychanie zbiornika. Są jednak gatunki ryb podejmujące dalekie wędrówki do swych miejsc tarliskowych. Niektóre ciągną na tarło z morza do wód słodkich, m.in. łosoś, troć wędrowna i stynka. Zachowanie ich określa się anadromicznym. Inne gatunki, takie jak węgorz, wędrują na tarło z wód słodkich do morza. Nazywamy je katadromicznymi. Węgorze składają ikrę w Morzu Sargassowym, znanym lepiej pod nazwą Trójkąta Bermudzkiego. Młode ryby ponownie wracają do wód słodkich, podczas gdy wszystkie dorosłe węgorze giną po tarle. Nie zawsze dzieje się tak u łososi europejskich: część z nich ginie, lecz reszta, choć bardzo po tarle wyczerpana, dociera z powrotem do morza. Wędrówki tarłowe i przebieg tarła łososi i węgorzy nie zostały jeszcze we wszystkich szczegółach do końca poznane.

Ryby wędrowne można podzielić na:
anadromiczne żerują w morzach i/lub w dolnych, przyujściowych odcinkach rzek, na tarło wracają w górę
rzek, ku górskim potokom. Zaliczamy tu liczne łososiowate, jesiotrowate, niektóre śledziowate(aloza, parposz) i karpiowate(boleń). Podobnie zachowują sie minogi(nie są one jednak rybami, lecz należa do gromady kręgoustych).
katadromiczne wędrują z rzek do morza. Tu należa chyba tylko węgorze.
oceanodromiczne odbywają dalekie podróże w obrębie Wszechoceanu, np: trą się w bogatych pokarm
zimnych morzach, a zimują w akwenach cieplejszych, jak choćby nasze makrele.
5 4 5