Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T15:17:01+01:00
Zniszczenia wojenne, wysokie sumy wydawane na utrzymanie stacjonujących w Księstwie wojsk francuskich oraz formowanie własnej armii doprowadziły do kryzysu gospodarczego. Przyczynił się do niego także sam Napoleon, który część polskiego majątku narodowego rozdał swym marszałkom w nagrodę za wojnę z Prusami i Rosją. Rząd, aby powstrzymać import towarów z zagranicy i ożywić własną produkcję wprowadził wysokie cła. Sytuacja społeczna na wsi praktycznie się nie zmieniła. Konstytucja wprawdzie nadała chłopom wolność osobistą, lecz pozostawienie ziemi w rękach szlachty zmuszało większość z nich do pracy w majątkach.
W niedługim czasie produkcja rolna zaczęła jednak ulegać zmianom: nastąpił rozwój uprawy ziemniaków, gorzelnictwa, browarnictwa i hodowli owiec. Dzięki sprowadzonym z zagranicy specjalistom powstały zakłady przemysłowe produkujące na potrzeby tworzonej armii. Oprócz przemysłu zbrojeniowego rozwinęło się górnictwo, hutnictwo i sukiennictwo. Dzięki temu kraj powoli wychodził z kryzysu gospodarczego.
Wraz z reformą gospodarki i tworzeniem armii następował rozwój oświaty i szkolnictwa w Księstwie. Powołana w 1807r. Izba Edukacyjna ze Stanisławem Potockim na czele sprawowała nadzór nad szkołami, w których ponownie uczono w języku polskim. Swoją działalność wznowiło Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, wydające podręczniki szkolne. W 1808r. powstała w Warszawie Szkoła Prawa, a w 1809r. - Szkoła Lekarska. W tym samym czasie pod przewodnictwem Stanisława Staszica zaczęło rozwijać działalność Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie.
2 4 2