1. piłka spadająca z wysokości 2m traci podczas odbicia 10 % swojej prędkości. na jaką wysokość wzniesie się ona po odbiciu.

2. piłkę o masie 0,5 kg puszczono swobodnie z wysokości10m. po odbiciu piłka osiągnęła wysokość 7m. Ile energii straciła piłka podczas odbicia?

3. ciało o masie 20g zostało wyrzucone z prędkością 200m/s pionowo do góry. w chwili gdy spadło z powrotem na ziemię jego prędkość wynosiła 50 m/s. jaką prace wykonały siły oporu nad tym ciałem?

4. w jaki sposób można wyznaczyć gęstość ciła o nieregularnym kształcie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T10:35:13+01:00
Mgh-0,1*mgh=mv2/2
g(h-0,1)=v2/2
v=6m/s
mgh1=mv2/2
h1=v2/2g
h1=1,8m
zad2
mgh1-mgh=0,5kg*10N/kg*(10m-7m)=5*3=15J

zad3
Ek1-Ek2=m((V1)2-(v2)2)/2=0,02kg*200m/s2-50m/s2/2=375J

zad3
należy wyznaczyć objętość mierząc ilość wypartej np cieczy.Wrzucamy do pelnego naczynia z wodą ciało i mierzymy ile wylało się wody. Mamy objętość, masę na wadze a potem jedno dzielimy przez drugie m/v=d
oczywiście przy załozeniu ze ciało nam się np nie rozpłynie w wodzie . Wtedy musimy użyć innej cieczy. Lib np jesli ciało jest sypki taki na ten przyklad cukier wsypujemy do menzurki z podziałką.
1 5 1