Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T10:03:34+01:00
Kobieta może zostać księdzem jedynie w Kościołach tradycji ewangelickiej (luterańskiej, reformowanej i metodystycznej), anglikańskiej, starokatolickiej oraz w kilku wspólnotach typu ewangelikalnego. Wyświęcaniu kobiet na duchownych stanowczo sprzeciwia się Kościół rzymskokatolicki, Cerkiew Prawosławna oraz konserwatywne Kościoły protestanckie (np. niektóre wspólnoty ewangelikalne, Kościoły staroluterańskie i konserwatywne prowincje anglikańskie) i starokatolickie (np. Kościół Polskokatolicki). W wielu krajach świata (np. Skandynawia, Niemcy, USA, Szkocja) kobiety, należące do różnych Kościołów (np. luterańskiego, anglikańskiego, reformowanego) pełnią posługę biskupią.

W Polsce kobiety ordynuje Kościół Ewangelicko-Reformowany. Ordynację kobiet dopuszcza także Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, jednak nie korzysta z tej możliwości. Kościół Ewangelicko-Augsburski nie praktykuje ordynacji kobiet, a jedynie ordynację kobiet na diakona. Podjęcie pracy duchownego przez kobiety odbywa się według zasad określonych przez prawo wewnętrzne danego Kościoła.

Zachęcamy do zapoznania się z archiwum informacji EAI Ekumenizm.pl oraz śledzenia bieżących depesz, dotyczących zagadnienia ordynacji kobiet na urzad duchownego oraz do posługi biskupiej. Również w Magazynie Teologicznym Semper Reformanda można znaleźć teksty, omawiające kwestię ordynacji kobiet z perspektywy różnych tradycji teologicznych.

źródło: http://www.ekumenizm.pl/content/article/20041006231705528.htm
2010-02-21T10:05:07+01:00
Kobieta może zostać księdzem jedynie w Kościołach tradycji ewangelickiej (luterańskiej, reformowanej i metodystycznej), anglikańskiej, starokatolickiej oraz w kilku wspólnotach typu ewangelikalnego. np.w Francji kobieta została księdzem :)
2010-02-21T10:11:18+01:00
Księdzem nie może być kobieta ponieważ tylko mężczyzna może być księdzem a kobieta możne być zakonnicą .