1. Akwarium, w którym Sebastian hoduje rybki, ma wymiary 50 cm, 8dm i 0,6dm.(8dm i 0.6dm to wymiary dna). Chłopiec wlewa do niego wodę przepływającą przez kran z szybkością 3l na minutę. Oblicz do jakiej wysokości woda będzie sięgać w akwarium po 15 min.

2

Odpowiedzi

2010-02-21T10:18:34+01:00
Woda wpływa 3l na minutę, w ciągu 15 minut wleje się
3l/min * 15 min = 45l
dno akwarium ma powierzchnię 8dm*0,6dm = 4,8dm²
obliczamy wysokość do jakiej wleje się woda
45l = 45dm³
45dm³: 4,8dm²= 450:48 = 9³/₈dm
wysokość wody 93,75cm , a wysokość akwarium masz 50cm?

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T10:20:31+01:00
V=5dm*8dm* 0,6dm=24dm

3l*15=45l
45l=45dm(sześciennych)

8*0,6*x=45
4,8x=45/4,8
x=9.375
x=9


odp. Wysokość wody w akwarium wynosi około 9dm czyli 90 cm.