Odpowiedzi

2010-02-21T10:45:14+01:00
Niemcy:wywózki do przymusowej pracy, roztrzelania, niszczenie pól uprawnych
Rosjanie: zabieranie żywności, niszczenie pól uprawnych, przymusowe przeniesienia na Syberie