Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T21:57:53+01:00
Okres romantyzmu charakteryzuje:

->sprzeciwienie się racjonalizmowi
->uwielbienie dla Szekspira
->fascynuje ludzi kultura i folklor ludowy
->uczucie i serce stawiano ponad rozumem i podkreślali rolę instytucji w poznaniu świata
->fascynowały ich jednostki buntownicze, niezwykłe i nieprzeciętne
->głoszono kult przyjaźni, młodości, wolności jednostki gdyż geniusz artysty nie może być niczym nieograniczony
->fascynowano się mrokami średniowiecza zwłaszcza gotykiem
->w utworach podejmowano problematykę polityczną i społeczną

W romantyźmie artysta wznosi się w akcie twórczym ponad rzeczywistość ziemską, przekracza ją, odrzuca wszystkie normy i prawa ziemskie. Artysta tworząc upodabnia się do Boga. Poezja tak jak świat jest doskonała, nieskończona, nieśmiertelna, nieziemska, nie dla wszystkich zrozumiała, podkreśla indywidualizm twórcy co czyni artystę jednostką wybitną i wybraną.

Skutki romantyzmu:
-poczucie wyobcowania artysty ze społeczeństwa
-wyniesienie jednostki artysty ponad przeciętność innych ludzi
-poczucie dumy i wyższości artysty nas społeczeństwem
-kult artysty, który będzie demonstrował swoją niezależność np. poprzez strój.

Cechy lit. romantycznej:
-nowy typ bohatera cierpiącego na ból istnienia, męczył się życiem, nadwrażliwy, uczuciowy, indywidualista, wyobcowany ze społeczeństwa, samotnik, mający bogate życie wewnętrzne, buntownik przeciwko złu, cierpieniu i normom społecznym, kochający nieszczęśliwie miłością idealną, jedyną, często z tego powodu popełniający samobójstwo, gdyż była to siła niszcząca siłę bohatera

-nawiązanie do motywów Szekspira (zjawy,duchy itp.)

-szukanie natchnienia w średniowieczu (ruiny,zamki itp)

-inspiracja baśniami i opowieściami ludowymi

-górowanie poezji nad innymi gatunkami

-zacieranie granic pomiędzy gatunkami i rodzajami literackimi tzw. synkretyzm

mam nadzieję że się przyda :)
7 3 7