1) Określ utleniacz i reduktor oraz dobierz współczynniki równań redukcji

Fe+HNO₃ -> Fe(NO₃)₃ + NO + H₂O

2) Ułóż równania redukcji za pomocą, których można dokonać następujących przemian:

FeO->Fe₂O₃ -> Fe₂(SO₄)₃
| (strzałka w dół)
FeCl₂

1

Odpowiedzi

2010-02-21T11:35:23+01:00
2
4Feo + o2 -> 2fe2o3

fe2o3 +3 h2so4 -> fe2(so4)3 + 3h2o

feo + 2hcl -> fecl2 + h2o


1
2Fe+8HNO₃ -> 2Fe(NO₃)₃ +2 NO +4 H₂O

utelniacz hno3
reduktor fe
1 4 1