1) które jest prawdą..?
a) suma dwóch liczb o przeciwnych znakach ( + i -) jest równa 0.
b) różnica dwóch liczb ujemnych, może być liczbą dodatnią.

2) Oblicz.;
a) (-3) x ¹/₃₂ x (-1,2)
b) (-1,8)⁴
c) (-12):(-3,6)
d) (-0,7)² x (-¹/₄)
e) (-1) : ( - 1,2)²
f) (-2) + (-0,8)²

1

Odpowiedzi

2010-02-21T10:46:53+01:00
B bo jsli odejmujesz dwie liczy ujemne to sa dwa minusy a dwa minusy daja plus np -2- (-3)= -2+3=1

zad 2.
a) -3/32*(-12/10)=36/320=1/20

b) 10,49

c) -12 *(-10/36)=120/36=30/9

d) 0,49*(-0,25)=-0,1225

e)-1 / 1,44=-0,694
f) -2+0,64=-1,36