Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T10:48:28+01:00
Praca jest źródłem satysfakcji życiowej kiedy:
1.Wykonujemy ją z chęcią , a nie z powodu przymusu.
2.Jest także wtedy źródłem satysfakcji kiedy możemy pomagać innej osobie.
3.Mamy także satysfakcję życiową z naszej pracy kiedy naszą pasję spełniamy w pracy.
4.Oczywiście mamy ją także wtedy kiedy uczciwie zaostaje nagrodzona nasza praca.
5.Kiedy przy naszej pomocy inni mogą skorzystać z naszych rad.
6.Praca jest także źródłem satysfakcji życiowej kiedy widzimi jak dzięki naszej pomocy dana osoba , której pomogliśmy odnosi sukcesy.
7.Kiedy inni podzielają nasze zainteresowanie związane z zawodem.
8.Kiedy nasz zawód nie utrudnia nam życia.(np. nikt nam nie wypiera błędów jakie popełniliśmy i my się tym nie dołujemy , że coś zrobiliśmy źle).
9.Kiedy jesteśmy dumni z naszego zawodu i z tego , że właśnie wybraliśmy taki kierunek studiów , że znaleźliźmy się w danym zawodzie.
10.Kiedy rodzina akkceptuje wykonywany przez nas zawód.
2010-02-21T10:48:49+01:00
Praca jest źródłem satysfakcji życiowej kiedy robimy to co lubimy , mamy z tego pożytek i jesteśmy zadowoleni,ze się spełniliśmy w tym zawodzie.