1.Gdzie panuje większe ciśnienie hydrostatyczne:
w alkoholu etylowym na głębokości 9m czy w nafcie na głębokości 10m? Odpowiedź uzasadnij .
alkohol etylowy ma 791kg/m3,
nafta ma 680kg/m3 .

2.Wrak Titanica znajduje się na dnie Atlantyku na głębokości 3800m. Oblicz, jakie ciśnienie panuje w tym miejscu. Przyjmij, że ciśnienie atmosferyczne pat wynosi 1000 hPa, a przyspieszenie grawitacyjne Ziemi 10N/kg. Gęstość wody morskiej wynosi 1030kg/m3

Dane: Szukane:
h=____m p=?
g= 10N/kg
pat=____hPa=____*100Pa=______Pa

Rozwiązanie:
Ciśnienie na dnie oceanu jest równe sumie ciśnienia atmosferycznego i ciśnienia hydrostatycznego wywieranego przez wodę o wysokości słupa h:
p=pat+ph

Ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez wodę oblicz ze wzroru:
ph=p*g*h= 1030kg/m3 *10N/kg * ______=______Pa
Zatem ciśnienie na dnie oceanu jest równe:
p=_______Pa+_______Pa=_______Pa=_______MPa.

wpiszcie tylko w te ____ odpowiedzi .
proszę ! .
bardzo ważne . !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T11:13:19+01:00
Zad.2.
h = 3800 m , p = ?
g = 10 N/kg
pat = 1000 hPa = 1000 *100 Pa = 100000 Pa

ciśnienie hydrostatyczne .......oblicz z wzoru:
ph = p*g*h = 1030 kg/m^3 *10 N/kg *3800 m = 39140000 Pa
Zatem ciśnienie na dnie oceanu jest równe:
p = 39140000 Pa + 100000 Pa = 39240000 Pa = 39,24 MPa

M = mega = 1000000
zad.1
h = 9 m
p = 791 kg/m^3
g = 10 N/kg
ph al = ? ciśnienie hydrostatyczne w alkoholu
ph al = p *g * h
ph al = 791 kg/m^3 *10 N/kg *9m = 71190 Pa = 711,9 hPa

ph n = ? ciśnienie hydrostatyczne w nafcie
ph n = 680 kg/m^3 * 10 N/kg *10 m
ph n = 68000 Pa = 680 hPa
hekto = 100
większe ciśnienie hydrostatyczne jest w alkoholu, bo alkohol ma większą gęstość
20 4 20