Wpisz wszystkie środki stylistyczne w wierszu J.A Morsztyna ''Niestatek "


,,Niestatek,,
Prędzej kto wiatr w wór zamknie, prędzej i promieni
Słonecznych drobne kęski wżenie do kieszeni,
Prędzej morze burzliwe groźbą uspokoi,
Prędzej zamknie w garść swiat ten, tak wielki, jak stoi,
Prędzej pięścią bez swojej obrazy ogniowi
Dobije, prędzej w sieci obłoki połowi,
Prędzej płacząc nad Etną łzami ją zaleje,
Prędzej niemy zaśpiewa i ten co szaleje,
Co mądrego przemówi; prędzej stała będzie
Fortuna i śmierć z śmiechem w jednym domu siędzie,
Prędzej poeta prawdę powie i sen plonny,
Prędzej i aniołowie płacz nie będzie płonny,
Prędzej słońce na nocleg
skryje się w jaskini,
W więzieniu będzie pokój
,ludzie na pustyni,
Predzej nam zginie rozum i ustaną słowa,
Niźli będzie stateczną która białogłowa.

1

Odpowiedzi

2010-02-21T10:53:00+01:00
- wyliczenia np. "Prędzej kto wiatr w wór zamknie", "Prędzej poeta prawdę powie"
- Występują rymy sąsiadujące, dokładne
- anafora – powtórzenie jednego wyrazu na początku wersu. W tym wypadku jest to słowo „prędzej”
- hiperbolizacja "prędzej", który potęguje wypowiedź
- przerzutnia np. „[...] prędzej stała będzie/ Fortuna[...]”
- epitety np. "sen płonny", "morze burzliwe"
- ciąg porównań np. "Prędzej nam zginie rozum i ustaną słowa,
Niźli będzie stateczną która białogłowa."

Wiersz to jedno wielkie porównianie