1.Podaj 3 różnice między pierwotną, a wtórną odpowiedzią immunologiczną.

2.Co uzyskujemy dzięki podaniu surowicy?

3. Podaj dwie zasady profilaktyki chorób zakaźnych.

4.Wyjaśnij na na czym polega różnica między odpornością czynną i bierną--podaj jedną różnicę

1

Odpowiedzi

2010-02-21T15:33:48+01:00
Ad 1.
Odpowiedz pierwotna - po pierwszym kontakcie z danym antygenem; wtórna - po następnym (2, 3) kontakcie z danym antygenem. Wtórna odpowiedz następuje szybciej i jest bardziej skuteczna (mocniejsza) od odporności pierwotnej.

Ad 2.
Dostarczenie gotowych przeciwciał.

Ad 3.
-szczepienia ochronne
-izolacja chorych
- przestrzeganie higieny osobistej

Ad 4.
Odporność czynna: wynik kontaktu organizmu z obcym antygenem np. mikroorganizmami chorobotwórczymi.
Nabyta w sposób sztuczny: szczepienia ochronne.
Odporność bierna: pochodzące od matki przeciwciała, które otrzymuje płód lub noworodek np. mleko matki.
Nabyta w sposób sztuczny: podawanie surowicy.
2 2 2