1. ułóż równania spalania trzema sposobami: propanu i acetylenu.
2. podczas spalania pewnego węglowodoru z jednej jego cząsteczki powstaje 7 cząsteczek CO₂ i 8 cząsteczek H₂O. ustal wzór węglowodoru.
3. podane niżej wzory węglowodorów pogrupuj w trzy szeregi. podaj wzory ogólne i nazwy tych szeregów.
C₂H₄, CH₄, C₃H₈, C₃H₄, C₂₀H₄₂, C₁₅H₃₀, C₄H₆, C₁₀H₂₀, C₁₀H18, C₁₂H₂₆, C₈H₁₆, C₉H₁₆, C₅H₁₂, C₇H₁₆, C₇H₁₂, C₁₄H₂₈, C₁₃H₂₄, C₃H₆.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T11:32:35+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
propan
C3H8 + 5 O2--->3 CO2 + 4 H2O
2 C3H8 + 7 O2--->6CO + 8 H2O
C3H8 + 2 O2--->3 C + 4 H2O
acetylen
2 C2H2 + 5 O2---->4 CO2 + 2 H2O
2 C2H2 + 3 O2---->4 CO + 2 H2O
2 C2H2 + O2---->4 C + 2 H2O

2.
C7H16 + 11 O2----->7 CO2 + 8 H2O

3.
Szereg metanu (alkanu)(CnH2n+2): CH₄, C₂₀H₄₂, C₁₂H₂₆, C₅H₁₂, C₇H₁₆,
Szereg etenu (alkenu)(CnH2n): C₂H₄, C₃H₈, C₁₅H₃₀, C₁₀H₂₀, C₈H₁₆, C₁₄H₂₈, C₃H₆
Szereg etynu (alkinu)(CnH2n-2): C₃H₄, C₄H₆, C₁₀H₁₈, C₉H₁₆, C₇H₁₂, C₁₃H₂₄
2010-02-21T11:53:45+01:00
1/
propan C3H8
C3H8 + 5 O2 ---> 3 CO2 + 4 H2O
2 C3H8 + 7 O2 ---> 6 CO + 8 H2O
C3H8 + 2 O2 ---> 3 C + 4 H2O

acetylen C2H2
2 C2H2 + 5 O2 ---> 4 CO2 + 2 H2O
2 C2H2 + 3 O2 ---> 4 CO + 2 H2O
2 C2H2 + O2 ---> 4 C + 2H2O

2/
7 CO2 + 8 H2O
7 C + 16 H
wzór alkanu to C7H16 heptan
C7H16 + 11 O2 ---> 7 CO2 + 8 H2O

3/
Alkany CnH2n+2
CH4, C3H8, C20H42, C12H26, C5H12, C7H16

Alkeny CnH2n
C2H4, C15H30, C10H20, C8H16, C14H28, C3H6

Alkadieny ( dieny) lub Alkiny CnH2n-2
C3H4, C4H6, C20H18, C9H16, C7H12, C13H24