Odpowiedzi

2010-02-21T11:28:42+01:00
Ruch prostoliniowy - ruch ze stałą prędkością, którego torem jest linia prosta.
Ruch przyspieszony – ruch, w którym prędkość ciała zwiększa się o jednakową wartość w jednakowych odstępach czasu. Ciało takie ma przyspieszenie o stałej wartości, a jego kierunek i zwrot są równe kierunkowi i zwrotowi prędkości tego ciała.

2010-02-21T11:29:55+01:00
>Prostoliniowy:

Ruch, którego torem jest linia prosta, a prędkość jest stała tzn. ma stały kierunek, wartość i zwrot.

>
To ruch w którym przyspieszenie jest jednostałe, droga rośnie proporcjaonalnie do kwadratu czasu, a predkosc rosnie proporcjonalnie do czasu. Przysrost predkosci w jednosce czasu zwany jest przyspieszenieiem. Przespieszenie jest wektorem o kierunku i zwrocie predkosci.

2010-02-21T11:31:04+01:00
Ruch jednostajny prostoliniowy to taki ruch w którym ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe odcinki drogi, a torem jest linia prosta

ruch jednostajnie przyspieszony jest to taki ruch którego tor jest linią prostą , a prędkość zwiększ się w jednostce czasu stle o tą samą wartość
<droga zwiększa się proporcjonalnie do czasu>