Wykonaj redukcję wyrazów podobnych a następnie oblicz wartość liczbową
wyrażenia algebraiczne dal x =-5, y=3iz=-1

a) 7x+3y+6x+2 =
b) 8+4z+6x+10z =
c) 7+3y+8x+9y =
d) -5x-3y+10 =
e) 6x² +9z+5x² -8y =
f) 5z³ +4z ² +3z - 25z -10² -5z³ = dzięki z góry

3

Odpowiedzi

2010-02-21T11:48:21+01:00
A 13x+3y+2= 13 × -5 +3 × 3+2

b 8 + 4z + 6x + 10z = 8+ 14 × -1 + 6 × -5

c 7 + 3y + 8x + 9y = 7 + 3 × 3 + 8 × -5 + 9 × 3

d
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T11:48:26+01:00
X =-5, y=3iz=-1
a) 7x+3y+6x+2 =13x+3y+2=13*(-5)+3*3+2=-65+9+2=-54

b) 8+4z+6x+10z =6x+14z+8=6*(-5)+14*(-1)+8=-30-14+8=-36

c) 7+3y+8x+9y =8x+12y+7=8*(-5)+12*3+7=-40+36+7=3

d) -5x-3y+10 =-5*(-5)-3*3+10=25-9+10=26

e) 6x² +9z+5x² -8y =11x²-8y+9z=11*(-5)²-8*3+9*(-1)=275-24-9=242

f) 5z³ +4z ² +3z - 25z -10² -5z³=4z²-22z-100=4*(-1)²-22*(-1)-100= 4+22-100=-74
2010-02-21T11:49:11+01:00
A)7x+3y+6x+2=13x+3y+2 13*(-5)+3*3+2=-54
b)8+4z+6x+10z=14z+6x+8 14*(-1)+6*(-5)+8=-36
c)7+3y+8x+9y=12y+8x+7 12*3+8*(-5)+7=-2
d)-5x-3y+10=-5*(-5)-3*3+10=26