Odpowiedzi

2010-02-21T11:50:33+01:00
Tu jest dużo, pod działem woda.
http://marci77.fm.interia.pl/AZJA.htm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T12:12:00+01:00
Wody podziemne wypierane ciśnieniem hydrostatycznym stabilizują się pod powierzchnią terenu jako wody subartezyjskie lub samoczynnie wypływają na powierzchnię jako wody artezyjskie. Ich nazwa pochodzi od prowincji Artois we Francji,gdzie już w XII w. ujmowano samoczynny wypływy wód. Występują one na całym świecie np. w Australii (Wielki Basen Artezyjski), w USA (Wielki Basen Dakoty), w Europie (Baseny:Paryski,Akwitański,Londyński,Moskiewski), w Polsce (niecki:Warszawska,Łódzka).W wyniku intensywnej eksploatacji wód podziemnych ciśnienie w większości basenów zmalało i obecnie woda jest pompowana z nich na powierzchnie. (żródło:Atlas)


Wody podziemne mają podstawowe znaczenie dla wielu regionów A., zwł. w suchej strefie, gdzie znajduje się ponad 60 basenów artezyjskich, zasilanych w obszarach górskich. Wody artezyjskie są eksploatowane na dużą skalę, m.in. na Płw. Arabskim, w Kazachstanie i Turkmenistanie.

Na obszarze A. występują jeziora różnej genezy, ich gł. obszary występowania to pn. Syberia, wyż.: Tybetańska, Anatolijska i Armeńska, dorzecze Jangcy, Kotlina Wielkich Jezior w Mongolii. Jeziora reliktowe, np. M. Kaspijskie i Jez. Aralskie, są pozostałością dawnych zbiorników morskich. Założenie tektoniczne mają jez.: Bajkał, Bałchasz, Wan, Urmia, Kuku-nor, Chanka, M. Martwe.
1 5 1