Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T12:06:41+01:00
A)
{ x+y=5
{ x-y=1

2x=6/:2
x=3

3+y=5
x=3

y=2
x=3

b)
{ 2x+y=14 /*(-4)
{ 5x+4y=17

{ -8x-4y=-56
{ 5x+4y=17

-3x=-39/:(-3)
x=13

5x+4y=17
x=13

5*13+4y=17
x=13

4y=17-65
x=13

4y=-48/:4
x=13

y=-12
x=13

c)
{ 3x+5y=31
{ x+2y=12 /*(-3)

3x+5y=31
-3x-6y=-36

-y=-5/:(-1)
y=5

3x+5*5=31
y=5

3x=31-25
y=5

3x=6/:3
y=5

x=2
y=5

d)
{ x+2y=5/*(-2)
{ 2x-5y=-17

-2x-4y=-10/*(-2)
2x-5y=-17

-9x=-27/:(-9)
x=3

2*3-5y=-17
x=3

-5y=-17-6
x=3

-5y=-23/:(-5)
x=3

y=23/5
x=3

e)
{ 2x-2y=4/:(-1)
{ 2x+3y=18

-2x+2y=-4
2x+3y=18

5y=14/:5
y=14/5

2x+3*14/5=18
y=14/5

2x=18-8 2/5
y=14/5

2x=9 3/5./:2
y=14/5

x=24/5
y=14/5